AUTIG tilbyder denne internetportal som en service og informationskilde for foreningens medlemmer. Rigtigheden af de bragte informationer søges altid verificeret, men kan i sagens natur ikke garanteres.

Oplysninger, som giver et generelt og overordnet indblik i forskellige retlige områder, kan og skal ikke træde i stedet for en specifik juridisk rådgivning.

Som medlem af AUTIG har du mulighed for kvalificeret bistand på en række områder, der er omfattet af foreningens vedtægter. Vi opfordrer dig til altid at forelægge dit spørgsmål eller problem med henblik på en selvstændig sagsbehandling. Personlig og individuel rådgivning er en forudsætning for en præcis besvarelse.

Det fremgår som hovedregel af de enkelte informationer på portalen, hvornår oprettelsen har fundet sted. AUTIG påtager sig intet ansvar som følge af ændrede forhold, herunder ny eller ændret lovgivning, som finder sted efter oprettelsestidspunktet. Ændring eller aflysning af udstillinger, der findes i AUTIG's oversigt, er ligeledes uden for foreningens ansvar.

AUTIG påtager sig ikke noget ansvar for indhold af hjemmesider, der linkes til fra portalen. Oplysninger og synspunkter, som fremgår af disse hjemmesider, bliver ikke udsat for en løbende granskning af AUTIG.

Copyright, AUTIG 2001 - 2021, all rights reserved.

Internetportalen autig.dk er udarbejdet med forbehold af alle rettigheder. Det er ikke tilladt at gengive eller sende nogen del af tekst eller grafik fra denne internetadresse - det være sig elektronisk eller mekanisk - uden en forudgående godkendelse fra AUTIG. Undtaget herfra er informationerne under punkterne 'Pressenyt' og 'Find AUTIG'.