AUTIG er talerør for danske handels- og produktionsvirksomheder i autobranchen.

Foreningens medlemmer er leverandører af bildele og -udstyr, produkter til vedligeholdelse og reparation af biler, værkstedsudstyr samt serviceydelser.

Som brancheforening søger AUTIG indflydelse, hvor medlemmerne har forretningsmæssige interesser at udvikle eller forsvare.

I praksis betyder det blandt andet, at foreningen deltager i høringsprocessen omkring ny lovgivning inden for autobranchen. Det foregår f.eks. i samarbejde med Færdselsstyrelsen, Konkurrence- & Forbrugerstyrelsen, Miljøstyrelsen, Patent- & Varemærkestyrelsen eller gennem Justitsministeriets Lovkontor. Når der er brug for det, henvender foreningen sig også til politikere - i regeringen eller hos oppositionen.

Gennem medlemskaber og indflydelse i internationale organisationer sørger AUTIG for, at medlemmernes interesser bliver varetaget i EU, i UNECE (World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations - WP29) og i de internationale standardorganisationer - overalt, hvor fremtidens vilkår for branchen udvikles.

En stadig stigende del af Danmarks lovgivning tilrettelægges uden for landets grænser og AUTIG sikrer derfor for en dansk vinkel i CLEPA (The European Association of Automotive Suppliers) og FIGIEFA (The International Federation of Automotive Aftermarket Distributors), som til daglig varetager AUTIGs interesser og vedligeholder et netværk i Kommissionen og Europa-Parlamentet.
 
AUTIG deltager i ledelsen af både CLEPA og FIGIEFA, der repræsenterer henholdsvis producent- og handelsleddets interesser.

AUTIG støtter aktivt ECAR-alliancen (The European Campaign for the Freedom of the Automotive Parts and Repair Market) og arbejdet i organisationen APRA (Automotive Parts Remanufacturers Association).
 
Right-to-Connect kampagnen koordineres i Danmark af AUTIG, som er en af initiativtagerne til kampagnen.

Foreningens netværk omfatter tillige Autobranchens Fællesråd, hvor branchesager af fælles interesse fremmes - her i et samarbejde med organisationer, som repræsenterer en vigtig del af kundeunderlaget for AUTIGs medlemmer.
 
AUTIG er repræsenteret i Rådet for Sikker Trafik og et medlemskab af SMVdanmark giver adgang til ekspertbistand og netværk i en af landets største organisationer. Sidstnævnte medlemskab indebærer indflydelse i SMVdanmarks Autoudvalg, hvor SMVdanmarks politiske arbejde for autobranchen koordineres.
 
Foreningen blev etableret i 1936. 

Foreningens bestyrelse og direktion

Bestyrelse: Direktør Klavs T. Pedersen (formand), direktør Lars B. Thomsen (næstformand), direktør Jan F. Christensen, direktør Per Flensted, regional director Per Rasmussen, direktør Thomas Jensen, direktør Sven Kristensen, commercial director Ivan Mikkelsen, direktør Brian Thaysen, direktør Anders Beier.
 
Direktion: Mads Engberg